Pionier-team wint 2 prijzen in Finale van ThinkQuest webstrijd!

 
Op 25 juni kregen we in het Land van Ooit de coachprijs èn de speciale prijs voor Copyright!!!
 
 

Zie onze site over de politie

 


Zes leerlingen uit de groepen 7 en 8 toonden hebben de laatste 3 maanden een website over de politie gemaakt. Het resultaat van 7 bijeenkomsten en het nodige huiswerk konden zij op 2 april j.l. op een feestelijke afsluiting van dit project aan hun ouders en docenten laten zien. De begeleiders van dit project, twee ouders van Pionier-leerlingen, overhandigden de deelnemers een certificaat en er was gelegenheid om bij een hapje en een drankje na te praten. 'Na de eerste cursus waarin we kinderen leerden te programmeren in HTML, hebben we ze nu geleerd een website te maken met Frontpage', vertellen Monika Blom en Daphne Riksen. 'Bovendien moesten ze nu als groep aan één onderwerp werken. Het was leuk om te zien dat ieder kind zo zijn eigen rol vervulde in het team.'

Om de website zo levendig en leuk mogelijk te maken, is de groep op excursie geweest naar het politiebureau in Maarssenbroek en waren er interviews met een politieman en een hondengeleider, die met zijn hond een demonstratie gaf bij de kinderboerderij. Ook zijn er spelletjes, moppen en een quiz op de site geplaatst.

De website is opgestuurd naar ThinkQuest (www.thinkquest.nl) om mee te dingen naar een van de vele prijzen die aan deze webstrijd verbonden zijn. Nadat de jury zich over alle inzendingen heeft gebogen (er hebben zich 450 teams in de categorie basisscholen ingeschreven!) zal op 25 juni de prijsuitreiking zijn in het Land van Ooit.

Voor de school was dit een project in het kader van de Brede School. Daarbij worden buiten schooltijd leuke activiteiten met en voor kinderen georganiseerd.