De eerste column van Harry van den Bosch

6 februari 2004
 
 
Gefeliciteerd met deze eerste digitale schoolkrant. Complimenten aan de voortrekkers en de redactieleden. Veel tijd en moeite vooral hebben jullie in deze editie geïnvesteerd.

 

De bedoeling is om van deze schoolkrant een permanent ducument te maken waarvan de inhoud voortdurend verandert en zich ontwikkelt. Samen bepalen we dus het succes van deze nieuwe schoolkrant.

  

Deze nieuwe schoolkrant roept ook vragen en herinneringen op. Herinneringen vooral aan de eerste gedrukte schoolkrant, aan de geur van stencilinkt en correctielak en de speciale pennen waarmee je de tekeningen kon inkrassen. Het afdraaien van de schoolkrant was een klus om over het nieten en vergaren maar te zwijgen. Toch was ook die schoolkranttijd  waardevol.  Vragen rijzen vanuit een gevoel van verbazing en verwachting. Wat is de status van de schoolkrant over 20 jaar en hoe ziet die er dan uit?

Zeker is dat de schoolkrant  passend moet blijven in  de school van die tijd. Een nieuwsgierige blik naar de school van de toekomst is dan  verleidelijk.

Het is leuk  als  de lezers van deze schoolkrant de komende tijd hun toekomstbeeld van een school  gaan beschrijven  en wellicht  tekenen. Vertel dan hoe de school er uit gaat zien, denk aan de schooltijden en de dagen van de week. Denk er ook aan dat je vertelt wat je leert en op welke manier en bij wie je dan in de groep bent en of er ook juffen en meesters zijn en wat die dan doen.

Hoe ziet dan het speelplein er uit en hoe kom je naar school?

Succes allemaal!

 

Harry van den Bosch