Voorwoord

11 april 2004
 

Tweede lustrum

 

Deze weken vieren we samen het 10-jarig bestaan van de Pionier. Hoewel wij als Pionier al het elfde schooljaar beleven is dit moment gekozen tegelijk met de officiële heropening van onze nieuwe lokalen.

 

Deze twee weken, vanaf de dinsdag na Pasen tot aan de tulpvakantie staan in het teken van

een project. Binnen dat project zijn er tal van activiteiten voor groot en klein.

Zo is er een vossenjacht voor alle leerlingen, een inloopavond voor leerlingen en ouders met een feestelijk teintje en een officiële opening voor genodigden. Behalve ook iets lekkers is er een cadeautje voor alle leerlingen en een etentje voor alle leerkrachten.

Ook zullen deze weken de prijswinnaars van de kleur - en tekenwedstrijd bekend gemaakt worden en worden er definitief namen gegeven aan de pleinen en het kleuterdeurtje.

 

Twee feestelijke weken dus die door team en ouders georganiseerd werden om 10 jaar Pionier te kunnen vieren. Team en ouders van de Pionier dank voor zoveel inzet en enthousiasme in de afgelopen 10 jaar!

 

Harry van den Bosch
 
 
6 februari 2004
 
 
Gefeliciteerd met deze eerste digitale schoolkrant. Complimenten aan de voortrekkers en de redactieleden. Veel tijd en moeite vooral hebben jullie in deze editie geïnvesteerd.

 

De bedoeling is om van deze schoolkrant een permanent ducument te maken waarvan de inhoud voortdurend verandert en zich ontwikkelt. Samen bepalen we dus het succes van deze nieuwe schoolkrant.

  

Deze nieuwe schoolkrant roept ook vragen en herinneringen op. Herinneringen vooral aan de eerste gedrukte schoolkrant, aan de geur van stencilinkt en correctielak en de speciale pennen waarmee je de tekeningen kon inkrassen. Het afdraaien van de schoolkrant was een klus om over het nieten en vergaren maar te zwijgen. Toch was ook die schoolkranttijd  waardevol.  Vragen rijzen vanuit een gevoel van verbazing en verwachting. Wat is de status van de schoolkrant over 20 jaar en hoe ziet die er dan uit?

Zeker is dat de schoolkrant  passend moet blijven in  de school van die tijd. Een nieuwsgierige blik naar de school van de toekomst is dan  verleidelijk.

Het is leuk  als  de lezers van deze schoolkrant de komende tijd hun toekomstbeeld van een school  gaan beschrijven  en wellicht  tekenen. Vertel dan hoe de school er uit gaat zien, denk aan de schooltijden en de dagen van de week. Denk er ook aan dat je vertelt wat je leert en op welke manier en bij wie je dan in de groep bent en of er ook juffen en meesters zijn en wat die dan doen.

Hoe ziet dan het speelplein er uit en hoe kom je naar school?

Succes allemaal!

 

Harry van den Bosch